Planting

8 millioner skogplanter fra oss er blitt satt i norsk jord de siste 8 ukene. En viktig jobb skogeier gjør for å sikre framtida vår!

Planting