skogplanter

Informasjon om høstsesongen

Skogplanter østnorge gjør nå de siste forberedelsene mot høstens plantesesong. Vi har gjennomført en omfattende langnattsbehandling av plantene, og modningsprosessen er dermed godt i gang. Vi regner med å være leveringsklare uke 35, mandag 26. August, for kjemisk behandlede planter. For voksbehandlede planter anbefaler vi å vente til mandag 2. September, evt slutten av uke 35.

Høstsesongen forventes å bli veldig travel. Det er derfor viktig for oss at det tas høyde for 3 dagers bestillingsfrist så langt det er mulig.

Høstsesongen skiller seg fra vårsesongen når det gjelder behandling av plantene fordi de er ferskvare og ikke lagervare (som på våren). Under kan du lese mer om hvordan best behandle plantene på høsten:

Veiledning for behandling av planter ved høstlevering

For mer informasjon og/eller bestilling send epost til bestilling@skogplanter.no eller ring 41588720.

Lykke til med høstsesongen!

skogplanter

Planting

Det plantes!

8 millioner skogplanter fra oss er blitt satt i norsk jord de siste 8 ukene. En viktig jobb skogeier gjør for å sikre framtida vår!

Planting

Bestilling av juletreplanter

Vi har juletreplanter av vanlig gran og edelgran tilgjengelig for vårplanting.

Ring oss på 415 88 720 eller sendt epost til bestilling@skogplanter.no for mer informasjon.

Fjelledelgran

Fjelledelgran

Last ned PDF

Nyhetsbrev våren 2019

Vårens nyhetsbrev er ute og du kan lese det her.

For å melde deg på slik at du får neste nyhetsbrev rett til din e-post kan du klikke her.

God lesning!

Jorda har blitt grønnere

«Det er godt at vi kan se at det kan la seg gjøre å gjenplante skog, for trærne tar opp CO2. Akkurat nå er det en av de bedre løsninger vi har for å motvirke klimaforandringer» sier hun.

Les resten av artikkelen her.

Doktorgradsstipendiat

Skogplanteforedling kan bidra i kampen mot klimaendringer og Skogplanter østnorge AS støtter arbeidet med planteforedling.

NIBIO utlyser spennende doktorgradstilling om skogplanteproduksjon og genetikk på Steinkjer. Klikk her for mer info.

Foto: Stein Tomter

Nå er plantesesongen i gang.

Nå har vi nådd 3,5 mill sådde planter.

Ny vokslinje på plass.

Kampen mot gransnutebille fortsetter. Det er januar og testing av ny voksmaskin er i gang. Her vokses M60 planter.

Ønsker der og lese om gransnutebillas biologi kan dere lese mo den her.

Gransnutebille
Hylobius abietis

Gransnutebille (Hylobius abietis) er svært vanlig på småplanter av gran og furu. Voksne biller gnager på barken, og gnag rundt rothalsen kan drepe plantene. Småplantene bør behandles/beskyttes forebyggende med voks eller insektmidler (i skogplanteskoler) før utplanting. Et annet viktig tiltak er være markbredning.

Utseende
Gransnutebillen er 10-12 mm lang, svart eller mørkebrun med mer eller mindre tydelige gule tverrbånd på dekkvingene. Larvene er hvite, beinløse og krumbøyde, med brun hodekapsel.

Utbredelse
Arten finnes i gran- og furuskog over hele Norge.

Vertplanter
Arten tiltrekkes av flyktige stoffer fra ferske stubber og hogstavfall, og andre rå trematerialer. De voksne billene har næringsgnag på tynnbarkete deler av gran, furu og andre bartrær. Arten foretrekker gjerne furu, så det norske navnet er misvisende.

Livssyklus
Voksne gransnutebiller graver seg ned til røttene på ferske stubber og legger egg utover sommeren. Larvene eter lange ganger mellom barken og veden før de forpupper seg i et kammer rett under vedoverflaten. Utviklingen tar 1-2 år i sydlige og solrike områder, og 3 eller flere år lenger nord (skyggefulle og kjølige områder).

Skadevirkninger
Det er de voksne billene som gjør skade på plantene. De foretar næringsgnag i barken på småplanter av gran, furu og andre bartrær. Andre planter kan også angripes. Næringsgnaget skjer først og fremst om våren og sommeren. Gnagstedene kan være fra noen millimeter store til mer eller mindre sammenhengende flater der mesteparten av plantens bark er gnagd vekk. Næringsgnag rundt rothalsen kan drepe planter i stort omfang. Voksnes gnag på greiner og larvenes gnag på røtter har sjelden økonomisk betydning.

Tiltak
Den vtradisjonelle bekjempelsesmetoden er forebyggende behandling med insektmidler (i skogplanteskoler) før utplanting. Det er også kommet nye metoder som voksing av skogplanter,(Skogplanter østnorge as på Biri har vokset planter siden 2015) Bekjempelse med nyttenematoder (bl.a. Steinernema carpocapsae) og nyttesopp (Beauveria bassiana). Didde metodene ser foreløpig ut til å ikke være tilstrekkelig effektive.

Bruksområde
Larvene brukes ofte av ispilkere i stede for maggot for fiske av røye og øret.

Kilde.
NIBO