18 millioner skogplanter i året 3,6 millioner tonn CO2 bundet årlig Levende verdier 110 års erfaring med planteproduksjon Høy kompetanse og kvalitet