20 millioner skogplanter i året 110 års erfaring med planteproduksjon Levende verdier Høy kompetanse og kvalitet