Vi produserer 18 mill skogplanter i 2019 Dette binder 45 mill tonn co2 Vi satser på kompetanse og høy kvalitet Over 110 års erfaring med planteproduksjon