Om oss

Årlig binder den stående skogen i Norge halvparten av nasjonens samlede klimagassutslipp, men det hogges stadig og vårt formål er derfor å sikre foryngelse til det beste for framtidens skoger. Ved bruk av foredlet plantemateriale dyrker vi årlig frem 22 millioner skogplanter. Skogplanter Østnorge AS er dermed Norges største leverandør av skogplanter. En årlig produksjon av våre trær vil i sin levetid binde mer enn 5 mill tonn CO2.

Vi har gjennom Skogselskapet i Oppland en over 110-årig historie. Biri planteskole er vår hovedbase.
Skogplanter østnorge eies av Skogselskapet i Oppland med 57,1% og Skogselskapet i Oslo og Akershus med 42,9% av aksjene. Vårt styre består av 5 medlemmer hvorav 4 er aksjonærvalgte og ett er oppnevnt av de ansatte.

Våre ansatte

Arne Smedstuen
Daglig leder

+47 906 58 670
as@skogplanter.no

Eleonora Høst
Dyrkingssjef

+47 938 85 169
eh@skogplanter.no

Kristen Alseth
Driftsleder

+47 488 97 786
ka@skogplanter.no

Anne Helene Solbakken
Økonomisjef

+47 920 59 388
ahs@skogplanter.no

Mari Løken Rognerud
Kontorleder

+47 988 36 433
mlr@skogplanter.no

Ane Gram Dæhlen
Kundekontakt
Logistikkleder

+47 482 66 725
agd@skogplanter.no

Morten Bergengen
Teknisk leder

+47 917 24 045
mb@skogplanter.no

Ole Ludvig Tomter
Teknisk leder

+47 415 26 245
olt@skogplanter.no

Marthe Kongsrud
Dyrkingsleder

+47 995 22 258
mk@skogplanter.no

Vytautas Indrikonis
Driftstekniker

+47 463 88 223
vi@skogplanter.no

Marius Myrland
Driftstekniker

+47 455 04 413
mm@skogplanter.no

Jonas Sevchenko
Lagerleder

+47 967 49 236
js@skogplanter.no

Anders Høst
Logistikkmedarbeider

+47 472 72 607
ah@skogplanter.no

Hans Christian Solbakken
Prosjektleder

+47 400 58 313
hc@skogplanter.no