Om oss

Årlig binder den stående skogen i Norge halvparten av nasjonens samlede klimagassutslipp, men det hogges stadig og vårt formål er derfor å sikre foryngelse til det beste for framtidens skoger. Ved bruk av foredlet plantemateriale dyrker vi årlig frem 22 millioner skogplanter. Skogplanter Østnorge AS er dermed Norges største leverandør av skogplanter. En årlig produksjon av våre trær vil i sin levetid binde mer enn 5 mill tonn CO2.

Vi har gjennom Skogselskapet i Oppland en over 110-årig historie. Biri planteskole er vår hovedbase.
Skogplanter østnorge eies av Skogselskapet i Oppland med 64% og Skogselskapet i Oslo og Akershus med 36% av aksjene. Vårt styre består av 5 medlemmer hvorav 4 er aksjonærvalgte og ett er oppnevnt av de ansatte.

Våre ansatte

Paal Tønsberg
Daglig leder

+47 911 75 748
paal.tonsberg@skogplanter.no

Eleonora Høst
Dyrkings- og produksjons – sjef

+47 938 85 169
eh@skogplanter.no

Anne Helene Solbakken
Økonomisjef

+47 920 59 388
ahs@skogplanter.no

Ane Gram Dæhlen
Salg, marked & logistikk – sjef

+47 482 66 725
agd@skogplanter.no

Rune Lyshaugen
Teknisk sjef

+47 958 38 333
rl@skogplanter.no

Morten Bergengen
Teknisk leder

+47 917 24 045
mb@skogplanter.no

Ole Ludvig Tomter
Teknisk leder

+47 415 26 245
olt@skogplanter.no

Mari Løken Rognerud
Marked & administrasjon

+47 988 36 433
mlr@skogplanter.no

Anders Høst
Salg & logistikk

+47 472 72 607
ah@skogplanter.no