Våre produkter

1 og 2-årig gran M95

Første vekstsesong: 6-10 uker i veksthus, resten ute på friland. Andre vekstsesong: Ute på friland hele sesongen.

2-årig gran M60

Første vekstsesong: 6-10 uker i veksthus , resten ute på friland. Andre vekstsesong: Ute på friland hele sesongen.

Juletreplanter – gran og fjelledelgran

2-årig dekkrot dyrket på samme måte som gran M60. Både gran og fjelledelgran. Ta kontakt for info om hvilke provenienser vi har tilgjengelig i år.

1-årig furu


Ca 7 uker i veksthus , resten av sesongen ute på friland.

Bjørk, lerk og svartor M60


Ca 6 uker i veksthus, resten av sesongen ute på friland.

Mekanisk eller kjemisk behandling av planter

Vi tilbyr voksbehandlede planter som er en mekanisk beskyttelse mot snutebilla, eller kjemisk behandling med Imprid Skog.

Planteredskap

Ulike typer planteredskap. Plantebelte, hullpipe M95 og M60, planterør, hansker.

Veiledende priser 2021

Klikk under for å laste ned veiledende prisliste