1 og 2-årig gran M95
Første vekstsesong: 6-10 uker i veksthus, resten ute på friland. Andre vekstsesong: Ute på friland hele sesongen.
2-årig gran M60
Første vekstsesong: 6-10 uker i veksthus , resten ute på friland. Andre vekstsesong: Ute på friland hele sesongen.
Mekanisk eller kjemisk behandling av planter?
Vi tilbyr voksbehandlede planter som er en mekanisk beskyttelse mot snutebilla, eller kjemisk behandling med Imprid Skog.