Råd til skogeier

Skal du plante skog og vil bestille planter, råder vi deg til å kontakte ditt lokale skogeierandelslag og gjør bestillingen gjennom dem.
Vi leverer planter til lokale distriktslagre. Mer informasjon om dette får du ved å kontakte din lokale skogbruksleder.

Våre kunder og samarbeidspartnere:

Skogeierandelslagene hjelper deg med rådgivning om planting, ungskogpleie, hogst, tynning eller generell rådgivning.