Bruk skogfond til planting
Det gir den enkelte skogeier fordeler når det brukes aktivt og målrettet. Alle er pålagt å avsette til skogfond etter hogst. Skogeier kan fritt velge trekksats fra 4-40 %. Det er viktig å avsette nok til planting og det som skal gjøres i skogen.

Skogfondkalkulator