Bestilling av juletreplanter

Vi har juletreplanter av vanlig gran og edelgran tilgjengelig for vårplanting.

Ring oss på 415 88 720 eller sendt epost til bestilling@skogplanter.no for mer informasjon.

Fjelledelgran

Fjelledelgran

Last ned PDF