Norges første leverandør av planter behandlet med Conniflex. Satsingen på Conniflex er et ledd i vår miljøsatsing. Dette er viktig for naturen, skogeiere, for plantører, for våre ansatte og alle andre som er i kontakt med plantene.

Dette er et fullstendig giftfritt og miljøvennlig alternativ for å effektivt stoppe snutebilleangrep. I løpet av de neste par årene vil denne mekaniske behandlingen med lim og sand erstatte kjemisk behandling av planter som en del av satsningen mot et kjemikaliefritt skogbruk.

Conniflex består av et beskyttende belegg med fine sandkorn som festes til planten med et vannbasert lim. Behandlingen blir sittende på planta de to første årene og den tynne hinnen av sand beskytter de nederste 15 centimeterne slik at billen ikke klarer å gnage seg gjennom. Behandlingen sitter kun på stammen og forstyrrer ikke plantens rotsystem.

Conniflex er utviklet gjennom mange år og testet ute i felt av forskere samt ved Sveriges landbruksuniversitet SLU. Forsøk viser at denne miljøvennlige metoden har like stor beskyttende effekt mot gransnutebillen som kjemisk beskyttelse.

Følg lenker for å lese mer om forskningsprosjekt i felt:

https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2021-11-09-mekaniska-snytbaggeskydd-fungerar-visar-ny-forskning.html

https://pub.epsilon.slu.se/15698/1/eriksson_s_et_al_181010.pdf