Skogplanteforedling kan bidra i kampen mot klimaendringer og Skogplanter østnorge AS støtter arbeidet med planteforedling.

NIBIO utlyser spennende doktorgradstilling om skogplanteproduksjon og genetikk på Steinkjer. Klikk her for mer info.

Foto: Stein Tomter