Ikke for tørt å plante

Skogplanter er noen tøffinger!

Vi mottar noen telefoner fra bekymrede skogeiere og skogbruksledere som er redd det er for tørt å plante.
Det er ikke for tørt for skogplanting de aller fleste steder her på Østlandet. Det kan være tørt i overflaten, men i jordlagene under er det bra med fuktighet. Det viktigste nå er å plante dypt og holde rotklumpen fuktig. Selv i 2018, med ekstrem tørke, gikk det bra. Ikke vent med å plante. Plantene som kommer i jorda nå, får tid på å sette røtter og finne vann før de begynner å skyte og bli grønne. Fortsett derfor å holde plantinga i gang nå.

Vi har fortsatt over 4 millioner planter på lager. Dette er verdifullt frømaterialet og verdifulle planter, som skal bli verdifull framtidsskog. Hvis ikke disse plantene plantes i vår må vi kaste dem. Skogplanter er ferskvare.

Vi vet dere står på alle sammen. Vi oppfordrer dere til å stå på enda litt til!