Skogplanter Østnorge var vertskap for planteskoler fra hele Europa. Tema var ny teknologi i Skogplanteproduksjon.

Aktuelt