Om oss

Skogplanter Østnorge er et aksjeselskap med formål å sikre foryngelsen av våre skoger gjennom planteproduksjon og foryngelsesarbeider. Skogplanter Østnorge eies av Skogselskapet i Oppland med 57,1% og Skogselskapet i Oslo og Akershus med 42,9% av aksjene. Skogplanter Østnorge as leier Biri planteskole av Skogselskapet i Oppland.

Biri planteskole har gjennom Oppland Skogselskap en over 100-årig historie innen arbeidsområdet skoglig foryngelse til beste for fremtidens skoger og forvalterene / eierne av norske skoger. Derfor har vi også vårt hovedfokus i dag på god foryngelse med foredlet plantemateriale for å gi fremtidsskogen god avkastning og et variert og miljøriktig skogbruk i et endret klima. Biri planteskole er hovedbase for våre aktiviteter.

Skogplanter Østnorge as har et styre på 5 medlemmer hvorav 4 er aksjonærvalgte og ett er oppnevnt av de ansatte.