Om oss

Skogplanter østnorge er et aksjeselskap med formål å sikre foryngelsen av våre skoger gjennom planteproduksjon. Skogplanter østnorge eies av Skogselskapet i Oppland med 57,1% og Skogselskapet i Oslo og Akershus med 42,9% av aksjene. Skogplanter østnorge leier Biri planteskole av Skogselskapet i Oppland.

Skogplanter Østnorge as har et styre på 5 medlemmer hvorav 4 er aksjonærvalgte og ett er oppnevnt av de ansatte.