Dette sto i Skogbilaget i Østlendingen og Oppland Arbeiderblad for noen dager siden. Vi tar opp kampen mot Gransnutebilla.

Aktuelt