Rød Fluesopp

Det fins 13 arter av fluesopp. Rød fluesopp er en av dem. den vokser både i løvskog og barskog , oftest sammen med bjørk eller gran. den vokser også andre steder men alltid bare det er levende trær. den vokser over i hele landet. Alle fluesoppene lever i symbiose med levende trær. De er mykorrhizasopper. Det å leve i symbiose betyr at levende trær og soppen har nytte av hverandre. soppen hjelper treet og ta opp minneraler og vann og trærne gir tilbake karbohydrater gennom fotosyntesen. denne symbiosen er ofte livsviktig for at trær skal overleve. 

I gamledager brukte man fluesopp som insektmiddel, de knuste den og blandet den med melk, fluene ble ikke drept men de ble bedøvet slik at vi kunne sope dem opp og kaste dem ut av husene. uttrykket «Ikke gjøre en flue fortred» kommer nok fra denne bruken.

Vikingene spiste også fluesopp for å gjøre seg ekstremt skumle og gå berserk, men om dette er sant er nok mer tvilsomt.

Det som er riktig er at denne soppen er giftig og den inneholder giftene:  ibotensyre, muskimol, muskazon og muskarin  i lave konsentrasjoner. viss du får i deg soppen vil det ramme sentralnervesystemet. Etter ca 20 til 30 minutter arter det seg som hallusinasjoner, lammelse i muskelaturen, svimmelhet, øresus og deretter miste bevistheten osv. det er også kraftige magesmerter, brekninger og harahjerte. Vis en skulle fa i seg fluesopp er medisinsk kull og det å få kaste opp viktig. ellers bør lege kontaktes.

Aktuelt