Barn planter skog over hele verden også på Biri

På verdens fredsdag 21. september plantet skoleklasser mange steder i landet trær for fred og en bærekraftig fremtid. På Biri plantet Moelv Ungdomsskole 10 trinn, en rogn for fred den 20 september. Med dette markerte vi fred sammen med barn i 150 land over hele verden.

Treplanting symboliserer håp og videreføring av liv. Samtidig som skogen kan bidra til å løse vårt behov for energi og samtidig bidra til å løse våre store klimautfordringer i verden. Trærne kan ses på som jordens lunger, og ved å øke antallet vil vi hjelpe hele verden.

Aktuelt