To nyansatte i Skogplanter Østnorge

Wenche Woldengen

Anne Helene Solbakken

Anne Helene Solbakken

Anne Helene Solbakken er ansatt som økonomisjef.
Hun er 44 år og kommer fra stilling som avdelingsleder for Fakta Regnskap på Hamar.

I Skogplanter østnorge skal Anne Helene ha hovedansvaret for økonomi. Det innebærer at hun er regnskapsansvarlig, ansvarlig for daglig økonomistyring og i tillegg ansvar for budsjettering og likviditetsstyring sammen med dagligleder.

1. mars begynner Wenche Woldengen som gartner.
Hun er 36 år og utdannet agronom. Hun jobber i dag som fagoperatør ved Kims.
Wenche vil gå inn i stilling som dyrkingsassistent hvor hun vil ha daglig ansvar i dyrkingen.

Vi ønsker dem velkommen med på laget på en av landets mest grønne arbeidsplass.