Ledig stilling: 100% Driftstekniker, fast stilling

Teknisk leder i Skogplanter østnorge as (SØ) går av med pensjon høsten 2021. I den forbindelse utlyser SØ etter driftsleder i 100% stilling.

Skogplanter østnorge driver Biri planteskole, som er Norges største skogplanteskole. Bedriften er eid av Skogselskapet i Oppland (57%) og Skogselskapet i Oslo/Akershus (43%). Planteskolen produserer drøyt 20 mill. planter årlig, hovedsakelig gran med mindre volum av furu, juletre og lauvtrær for kunder i hele Norge sør for Mosjøen.

Beskrivelse av anlegget
Produksjonen foregår delvis i veksthus, delvis på friland. Anlegget er bygd opp igjen etter brann i 2008, og har moderne driftsløsninger. Bygningsmassen består av boliger, produksjonsbygninger med ulike installasjoner, veksthus, lagre og kontorer.

Tekniske installasjoner består av:

 • Ca. 150 da frilandsareal med ca. 30 separate vanningsanlegg, pumpestasjon, sentralt gjødslingsanlegg.
 • Ca. 10 000 m2 veksthus med vanningssystemer, sentralfyring, sentral veksthuscomputer, skyggeanlegg etc.
 • Ca. 1500 m2 kjøle-/fryselager + eksterne leid lager.
 • Produksjonsanlegg i ulike bygninger med moderne såmaskiner, priklemaskiner, og pakkeløsninger.

Type stilling :
Driftstekniker 100% stilling, fast stilling.

Hovedoppgaver for stillingen vil være:

 • Å ha driftsansvar og vedlikeholdsansvar for hele det tekniske anlegget ute og inne, sammen med to andre driftsteknikere.

Vi søker etter en person :

 • Med aktuell kompetanse. Dette kan være industrimekaniker, vaktmester med spesialutdannelse, elektriker, byggdrifter eller liknende – gjerne med erfaring fra flere felter innen drifting av produksjonsanlegg.
 • Anlegget har flisfyrt sentralfyring med vannbåren varme. Det vil være en fordel å kjenne til den type anlegg.
 • Stillingen medfører personalansvar, og det vil være en fordel med erfaring fra slikt ansvar.
 • Med teknisk og digital kompetanse/interesse.
 • Som minimum har sertifikat klasse BE.
 • Med grunnleggende datakunnskaper.
 • Som behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
 • Som er fleksibel i forhold til sesongtopper.


Vi ønsker at du :

 • Er resultat- og løsningsorientert og ser løsninger framfor begrensninger.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Er ansvarsbevisst.
 • Tar del i bedriftens vaktordninger. Det vil være behov for noe arbeid på kveld og helg i sesongene. Fyringsanlegg, kjøle-/fryselager , veksthusanlegg og tidvis teknisk anlegg på utearealene er avhengig av felles vaktordninger.
 • Du bør ikke bo lenger unna enn at du kan rykke ut på kort varsel, maks 20-30 minutter.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Fleksible arbeidstidsløsninger
 • Lønn etter avtale

Stillingen vil primært være underordnet bedriftens daglige leder. Det totale tekniske ansvaret vil være delt mellom flere personer, og teamarbeid er viktig. Det tekniske ansvaret er også knyttet opp mot et team av gartnere.

Kontaktperson :
Daglig leder Arne Smedstuen , tlf: 906 58 670

CV og jobbsøknad sendes på mail til as@skogplanter.no

Søknadsfrist 1. Mai 2021