Miljøteknologi i Planteskolen

Tar opp kampen mot Gransnutebilla

Spiring av granplanter

Gran (Pica Abies)

Rød Fluesopp – Amanita muscaria