Her kan du laste ned brosjyrer og annen informasjon 
Brosjyre om planting  (Tar for seg for generell informasjon om planting)
Produktark om gran (Informajson om granplanter fra Biri Planteskole)
Produktark om furu (Informajson om furuplanter fra Biri Planteskole)
Produktark om bjørk og svartor (Informajson om bjørk- og furuplanter fra Biri Planteskole)
Produktblad om planteredskap her» (Bruk av riktig planteredslap er viktig!)
Produktblad om juletreplanter her (Informasjon om juletreplanter fra Biri Planteskole)
Skogfondskalkulator  (Beregnd din egen skattefordel – bruk skogfond)