Her kan du laste ned brosjyrer og annen informasjon 
Brosjyre om planting  (Tar for seg for generell informasjon om planting)
Produktark om gran (Informajson om granplanter fra Biri Planteskole)
Produktark om furu (Informajson om furuplanter fra Biri Planteskole)
Produktark om bjørk og svartor (Informajson om bjørk- og furuplanter fra Biri Planteskole)
Brosjyre om høstlevering og plantebehandling
Produktblad om planteredskap (bruk av riktig planteredslap er viktig!)
Produktblad om juletreplanter (informasjon om juletreplanter fra Biri Planteskole)

Prisliste 2020

Skogfondskalkulator  (beregn din egen skattefordel – bruk skogfond)