Finn den personen du leter etter

Arne Smedstuen

Arne Smedstuen

Daglig leder

Tel.: +47 906 58 670
E-post: as@skogplanter.no

Kristen Alseth

Kristen Alseth

Driftsleder

Tel.: +47 488 97 786
E-post: ka@skogplanter.no

Eleonora Høst

Eleonora Høst

Dyrkningsleder

Tel.: 938 85 169
E-post: eh@skogplanter.no

Anne Tove Rongstad

Anne Tove Rongstad

Planteproduksjon

Tel.: 61 18 87 20
E-post: post@skogplanter.no

Hanne Smedstuen

Hanne Smedstuen

Planteproduksjon

Tel.: +47 45 01 42 83
E-post: hs@skogplanter.no

Davydas Sereda

Davydas Sereda

Økonom/ administrasjon leder

Tel.: +47 966 65 700
E-post: ds@skogplanter.no

Vytautas Indrikonis

Vytautas Indrikonis

Teknisk avd. Leder

Tel.: +47 46 38 82 23
E-post: vi@skogplanter.no

Morten Bergengen

Morten Bergengen

Dyrknings assistent

Tel.: +47 91 72 40 45
E-post: mb@skogplanter.no

Marthe Kongserud

Marthe Kongserud

Dyrknings assistent

Tel.: +47 99 52 22 58
E-post: mk@skogplanter.no